Forleggerforeningen fordømmer invasjonen av Ukraina

Den europeiske forleggerforeningen (FEP) fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Sammen med de øvrige internasjonale forleggerforeningene stiller Den norske Forleggerforening seg bak dette.

Den russiske invasjonen utgjør ikke bare en trussel mot Europa, men også mot hele verden, siterer FEP Europaparlamentets president, Roberta Metsola.

– Våre varmeste tanker går først og fremst til det ukrainske folk, og til våre forlags-, oversetter- og forfatterkollegaer i landet. Vi følger situasjonen og vil sammen med våre internasjonale og europeiske paraplyorganisasjoner fortsette å fordømme Russlands handlinger, og bidra til å sikre friheten til å ytre og formidle. Det frie ord fra innsiden vil gi oss historier, beretninger og sannhet som er avgjørende for verdenssamfunnets håndtering og det kollektive ansvaret vi nå har, sier Heidi Austlid adm.dir. i Forleggerforeningen.

Bøker og lesing en essensiell del av demokratiet

– Fortsett å skrive, oversette, publisere og gi tilgang til bøker, oppfordres det fra FEP.

FEP uttrykker også glede over at Ukraina i år utgjør et av deltakerlandene i European Union Prize of Literature (EUPL). 

– Ukraina er en del av det kreative Europa, og en del av vår felles europeiske familie. Vi tror på litteratur som fredsbringende og en tilrettelegger for et forent og mangfoldig Europa, avslutter FEP.

Les FEPs originaltekst her