Forleggerforeningen og IKT-Norge inviterer til nordisk læremiddelkonferanse

De nordiske forleggerforeningene har gjennom flere tiår arrangert en felles nordisk konferanse om læremidler. Nytt av året er at Forleggerforeningen og IKT-Norge arrangerer læremiddelkonferansen for forlag og edtech-næring sammen. 

Konferansen «Nordic Conference for Educational Publishers and EdTech» finner sted på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika, 1. til 2. september 2022.

På konferansens første dag vil vi sette søkelys på hvordan digital læringsanalyse kan gjøre det lettere å tilpasse opplæringen læring til den enkelte elev. Gjennom registrering, datainnsamling, analyse og rapportering av kontekstualiserte elevdata, hvor målet er å skape bedre forståelse og forbedring av læringsprosesser, møter vi også nye utfordringer og muligheter. Dette kan potensielt påvirke økosystemet i markedet, og ikke minst samspillet mellom offentlige og private aktører. Under konferansen vil vi se på hvordan ulike prosjekter kan påvirke både sameksistens og konkurranse.

På konferansens andre dag skal vi innenfor tradisjonelt undervisningsforleggeri snakke nærmere om digital modning og hvordan vi kan sikre en videre utvikling hvor læringen, og ikke digitaliseringen i seg selv, står i fokus. Vi skal se om vi har noe å lære fra mediebransjens digitaliseringsreise, og høre mer om læringsforskningen som pågår internasjonalt knyttet til hybride klasserom og hvordan formatene påvirker læringsdesignet i klasserommet. Dagen avsluttes med en bredt sammensatt panelsamtale med fokus på veien videre og med trygg avstand til de opplagte fellene man kan gå i.

I løpet av konferansen blir det én felles middag. Både denne og hotellrom kan du booke samtidig som du bestiller dine billetter. Frem til 30. april får du dessuten billetter til early bird-pris.

Se foreløpig program og kjøp billetter