Forleggerforeningen på Litteraturfestivalen på Lillehammer

Forleggerforeningen er i år, som tidligere, til stede på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Her får du oversikt over våre debatter i løpet av festivalen. Vi ses!

Hvor viktig er norsk språk for ytringsfrihet, demokrati og samfunn?

Bruken av engelsk øker både blant barn og unge og i arbeidslivet. Også i akademia tar engelsk stadig større plass og svekker utviklingen av norsk fagspråk, som er utgangspunkt for vokabular og språkbruk i mange andre deler av samfunnet. Hvordan påvirker dette samfunnsutviklingen og like muligheter til å ytre seg og delta i samfunnsdebatten?

En debatt om #metoo i bokbransjen, grenser for gøy, ulike maktforhold i fri flyt, og om hvor ansvaret ligger når overgrep skjer.

Hvor viktig er det egentlig at gutter leser? Det er dramatisk fall i lesing, og alle unge leser mindre. Guttene leser aller minst, og tall fra i fjor viste at hele 35 prosent av norske tenåringsgutter ikke leste en eneste bok i hele 2020. Hva gjør det med samfunnet og den enkelte? Vi gir deg de nyeste tallene om lesing og lesevaner, og drøfter disse med fagfolk.