Hvordan utvikler situasjonen i forlagene seg?

Myndigheter, politikere, etater, medier og andre er opptatt av hva som skjer i bokbransjen fra dag til dag. Det arbeides på spreng med å finne tiltak som gjør at vi kan videreføre oppgavene våre i denne krisetiden – og etterpå.

For å løse dette, trenger vi løpende informasjon om hvordan situasjonen i forlagene utvikler seg. Vi forsøker derfor å kartlegge situasjonen i forlagsbransjen så godt vi kan. Forrige uke gjennomførte vi de første undersøkelsene blant medlemmene våre for å få vite mer. Dette har blitt fulgt opp av en rekke samtaler med ledere i forlagene. Vi vil følge opp med en ny undersøkelse hver uke, slik at vi kan gi nødvendig informasjon om utviklingen.

Hvordan ser det ut nå? 

Kort oppsummert er dette bildet: Omsetningen til forlagene går radikalt ned. Salg til forhandler er i ferd med å bli halvert, og det forventes at det kan bli verre etter som volumet av boksalg i fysisk bokhandel fortsetter å synke. Om det blir noe økning i netthandel og salg av digitale bøker, vil ikke dette være i nærheten av å kompensere for omsetning og inntjening som tapes av øvrig salg. Nødvendige kostnadsbesparende tiltak planlegges, noe som også omfatter permitteringer. Utgivelser flyttes på og planlagte utgivelser skrinlegges. Mange forlag får snarlige likviditetsproblemer. Nå handler det om å tilpasse seg til å overleve på kort sikt. Faren er at alle ikke klarer det.

Hvilke muligheter finnes for bistand? 

Likviditetsstøtteordningen er klar ganske snart – ta kontakt med din bank. 

Stortinget vedtok på tirsdag en garantipakke på 50 milliarder kroner som bankene kan bruke til å gi bedrifter utvidede lånerammer for å møte likviditetsutfordringene. ESA-godkjennelse av ordningen gjenstår, men ventes å være klar raskt. Dette innebærer at bankene kan gi lån på inntil 50 millioner kroner til hver bedrift som har færre enn 250 arbeidstakere. Alle bedrifter som har en banklånavtale, kan søke om lån. Det legges opp til hurtigbehandling i bankene, og ordningen stiller ingen krav til økt sikkerhet. Ny pakke for bedrifter med over 250 ansatte forventes lansert snart. Begge disse tiltakene gir mulighet til å forbedre likviditetssituasjonen for bedriften, men hjelper ikke på lønnsomheten.

Kompensasjonsordning presenteres av regjerningen i morgen. 

Regjeringen presenterer ny økonomisk tiltakspakke i morgen. Intensjonen skal være å delvis kompensere for tap som har oppstått som følge av krisen. Stortingsbehandlingen av denne pakken blir viktig. Vi må se hvordan de forslåtte tiltakene kan hjelpe forlagsbransjen, og vi må komme med forslag til forbedringer til stortingsrepresentantene hvis vi mener at ordningene ikke treffer forlagenes utfordringer godt nok.

Forslag til bransjespesifikke tiltak – ny henvendelse går til Kulturdepartementet og Kulturrådet 26. mars 

I tillegg til de generelle tiltakene har bokbransjen behov for stimulering. Vi foreslår en «Kulturrådspakke» som vil stimulere til at nye titler fortsatt utvikles og lanseres. Tiltakene vil stimulere bokproduksjonen, bedre forfatterøkonomien og gjøre flere titler tilgjengelige i bibliotekene. Les brevet som gikk til Kulturdepartmentet her

Gi oss innspill! 

I tillegg til å svare på undersøkelsene er det viktig at dere sender oss forslag og kommentarer. Still oss spørsmål, så skal vi svare etter beste evne. Send til dnf@forleggerforeningen.no.

Ta også gjerne kontakt direkte med Kristenn på kristenn@forleggerforeningen.no eller 90129711.