Langt færre gutter enn jenter leser bøker

Gutter leser mindre enn jenter, og hele 32 prosent av guttene 16-19 år leste ikke en eneste bok i fjor.

Voksne leser mindre for gutter enn for jenter. Det viser Ipsos barne- og ungdomsundersøkelse, hvor Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har stilt spørsmål om lesing.

Denne undersøkelsen viser sammenfall med andre undersøkelser, deriblant PISA og SSB om gutters lesing.

Forleggerforeningen mener dette er en stor samfunnsutfordring som nå krever offentlig oppmerksomhet og handling.

Les omtale i Aftenposten

Rapport: Ipsos barn og unge 2021