Møte i Kunnskapsdepartementet om læremiddelsituasjonen nå og fremover

Forleggerforeningen hadde torsdag et videomøte med statssekretær Anja Johansen. Statssekretæren og departementet er imponert over dugnadsånden og takket for forlagenes innsats i denne ekstraordinære situasjonen.

Forleggerforeningen fokuserte på det langsiktige perspektivet. Vi er bekymret for finansieringssituasjonen for læremidler, og hvordan den kan ha blitt forverret av koronautbruddet. For å få til en vellykket gjennomføring av Fagfornyelsen, trenger skolene nye læremidler. Da må det være betalingsevne og -vilje i kommuner og fylkeskommuner. Dette er også en forutsetning for at læremiddelbransjen skal klare seg økonomisk.

Det er viktig at departementet både kommuniserer til kommunesektoren at det forventes at de kjøper inn nye læremidler til reformen, og at sektoren sette økonomisk i stand til å ta slike innkjøp. Vi mener det er sannsynlig at staten må ta en finansiell rolle i situasjonen vi nå er i.

Kunnskapsdepartementet vurderer situasjonen fortløpende. Forleggerforeningen er i løpende kontakt med departementet, og vi vil med bakgrunn i gårsdagens møte spille inn konkrete forslag til hva som må gjøres.