Vederlag for vitenskapelige tidsskrift
Foto: Maliha Mannan, CC0-lisens

Nedgang i aprilomsetningen på nesten 30 prosent etter en fin start på året

Etter en god start på året for forlagsbransjen, slo koronakrisen inn og førte med seg en omsetningsnedgang i april på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Forleggerforeningens månedlige salgsrapport for april og kvartalsrapport for første kvartal 2020 ble publisert i dag.

Koronaeffekten er tydelig
2020 startet bra for forlagsbransjen. Ved utløpet av februar var omsetningen i allmennbokmarkedet 11,5 prosent høyere enn på samme tid i 2019. Ved utgangen av mars var det positive avviket sammenliknet med i fjor redusert til 7,3 prosent. Isolert viste marsomsetningen en nedgang på 4,2 prosentpoeng.

Økning i første kvartal
Forlagsomsetningen i allmennbokmarkedet inklusive strømming (som bare rapporteres kvartalsvis) viser en økning i første kvartal 2020 på 13 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Den vesentlige veksten kommer fra salg til strømmetjenestene, med en økning på 45,2 prosent sammenliknet med første kvartal 2019. E-bøker (eksemplarsalg) hadde en vekst på 35,6 prosent. Salget av papirbøker økte med 6,7 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det var en betydelig vekst i strømmemarkedet også i antall lyttinger. De to største strømmetjenestene rapporterer at det i 2020 ble lyttet til nesten 1,5 millioner lydbøker, sammenlignet med nesten 1,1 millioner lyttinger i første kvartal året før. Dette gir en økning på vel 32 prosent.

Omsetningen i april gikk ned 29 prosent sammenlignet med i fjor
Ved utgangen av april var hele det positive avviket i forhold til 2019 borte (strømming er ikke inkludert i apriltallene). Omsetningen i april isolert viser en nedgang på 29 prosent i forhold til i april i fjor. Omsetningen av fysiske bøker hadde en nedgang på 35 prosent, mens omsetningen fra salg av digitale bøker økte 31 prosent. Effekten av koronakrisen slo som kjent inn midtveis i mars, slik at april er den første fulle måneden med effekten av det som har skjedd.

Sjangermessig er det største fallet innen sakprosa, som hadde et positivt avvik i forhold til 2019 på 12,1 prosent ved utgangen av februar. Ved utgangen av april er avviket snudd til minus 4,8 prosent.

Omsetningen av læremidler til grunn- og videregående skole hadde en nedgang på 21 prosent ved utgangen av april. Dette er ventet, og henger sammen med av innføringen av nye læreplaner til Fagfornyelsen som gjennomføres i høst.