Om viktigheten av bøker

I dag er det verdens bokdag, og i den anledning har forleggere, forfattere, bokhandlere gått sammen om en felles uttalelse om viktigheten av bøker.

Den internasjonale forleggerforeningen (IPA) har sendt uttalelsen i fellesskap med  the International Authors Forum, the European Publishers and Booksellers Federation, IFRRO and STM. Uttalelsen understreker viktigheten av bøker og oppfordrer regjeringer verden rundt til å støtte bokbransjen.

Les uttalelsen i sin helhet her