Bokhylle

Strømmemarkeder og litteraturpolitikk

Til regjeringens arbeid med å utvikle en ny boklov har Forleggerforeningen fått utarbeidet ulike analyser og rapporter. Terje Colbjørnsens notat «Strømmemarkeder og litteraturpolitikk» tar for seg status på strømmetjenester, markedet og forretningsmodeller.

I denne gjennomgås blant annet kjente utfordringer ved dagens strømmemodell, og utfordringenes sammenheng med litteraturpolitikken.

Oppsummering og anbefalinger:

 •  Strømmetjenestene utfordrer litteraturpolitikken
 • Lydbøker gir:
  • Nye aktører (innlesere, strømmeplattformer)
  • Nye forretningsmodeller (digitale abonnement, bundling med andre lydformater)
  • Nye lese- og lyttevaner
 • Strømming (pakkepris) vs. stykksalg endrer forholdet mellom hva du får for det du betaler
 • Fastpris og stykksalg skal fremme breddeutgivelser og landsdekkende bokhandlernett, men hverken bokavtale eller boklov garanterer nødvendigvis disse effektene.
 • Selv om en boklov kan gi økt forutsigbarhet og felles forpliktelser for norske aktører, er den ingen quick fix på utfordringer fra strømming eller annen utvikling.

Les hele rapporten her: Colbjørnsen: Strømmemarkeder og litteraturpolitikk