Verdens bokdag 2022

23. april 2022 markerer vi Verdens bokdag - og oppfordrer deg til å gjøre det samme!

FN-dagen markerer verdens bokdag 23. april hvert år – for å hylle bøker og forfattere – og å oppmuntre alle til leseglede.

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten.

Vi oppfordre alle våre medlemmer til å dele et bilde av seg selv med en selvvalgt bok i sosiale medier i forbindelse med Verdens bokdag. Tag gjerne med #Verdensbokdag #Denboka

God leselyst!