Vi må skjerpe innsatsen for en trygg bransje

I alle bransjer forekommer maktmisbruk og trakassering, litteraturbransjen er ikke noe unntak. Nå skal vi ta grep.

Ukultur og maktmisbruk må motarbeides og forebygges. Vi skal ha nulltoleranse for alle former for uakseptabel atferd, det være seg trakassering, mobbing, vold, uønsket seksuell oppmerksomhet, sosial utstøting og diskriminering.

Forleggerforeningen har nå tatt initiativ til en felles kartlegging med alle forfatterorganisasjonene. Resultatene fra kartleggingen skal vi bruke til å utvikle felles tiltak som kan virke på kort og lang sikt. Dette innebærer blant annet kartlegging av risikofaktorer, etablering av gode varslingsrutiner, et mottaksapparat som håndterer aktuelle hendelser og forebyggende arbeid.

Forleggerforenigen er opptatt av at ledere må være tydelige og skape en kultur der det det er lav terskel for å si fra, og de må ta ansvar for å skape trygghet. De som varsler må være trygge på at de tas på alvor selv om de ikke har et ansettelsesforhold til forlagene. Samtidig som at varsler skal håndteres godt og riktig skal vi jobbe for å forhindre uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Det er en utfordring som krever kontinuerlig innsats og fokus i hele bransjen.

Vi har en forpliktelse og et ønske om å skape mangfold og bredde i litteraturen og bygge opp nye forfattertalenter. Det krever at forfattere og forlagsansatte har trygge rammer å virke i, og at vi har en kultur som ivaretar alle.

Trenger du råd eller vil vite mer?

Vi skal lage gode verktøy for våre medlemmer i dette viktige arbeidet, men inntil vi har fått det på plass kan du: