Vi søker kommunikasjonssjef og politisk seniorrådgiver

Vi utvider sekretariatet med to faste stillinger, og leter etter kompetente folk med hjerte for litteraturens betydning for kultur, kunnskap, språk, ytringsfrihet og samfunnsutvikling. Søknadsfrist 15. desember.

Forleggerforeningen søker kommunikasjonssjef

 

Forleggerforeningen søker nå etter en kommunikasjonssjef med hjerte for litteraturens betydning for kultur, kunnskap, språk, ytringsfrihet og samfunnsutvikling.

Litteraturbransjen står overfor store utfordringer og muligheter i møte med ny teknologi, og digitalisering påvirker hele det litterære økosystemet. Den litteraturpolitiske verktøykassen er bygget opp over mange år, i tett samarbeid mellom myndigheter og aktørene i bransjen. En sentral del av Forleggerforeningens arbeid, er å sikre gode betingelser for fremtidig vekst og verdiskaping, og til dette arbeidet trenger vi flere flinke folk.

Du vil få ansvar for Forleggerforeningens strategiske kommunikasjon og synlighet, rettet mot aktørene i bransjen, publikum og myndighetene.

Dette er noen av de viktigste oppgavene:

 • Styrke den strategiske kommunikasjonen, tett koblet på det politiske arbeidet
 • Vise frem bransjens bredde, mangfold og innovasjon
 • Sikre god kommunikasjon med medlemmene
 • Bygge identitet og merkevare, i tradisjonelle og sosiale medier
 • Ha ansvar for mediehåndtering

Vi ønsker at du:

 • har god samfunnsforståelse og interesse for fagfeltet
 • har relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • er nytenkende og kreativ, og har erfaring med kommunikasjon i sosiale medier
 • har lidenskap for språk, litteratur og kunnskap
 • er uredd og tydelig i kommunikasjonen
 • er en god lagspiller som kan ta selvstendig ansvar
 • har relevant høyere utdanning eller solid realkompetanse/erfaring

 

Se annonsen i sin helhet og søk på stillingen på Finn.no

 

Forleggerforeningen søker politisk seniorrådgiver

 

Forleggerforeningen søker nå etter en politisk seniorrådgiver  med hjerte for litteraturens betydning for kultur, kunnskap, språk, ytringsfrihet og samfunnsutvikling.

Litteraturbransjen står overfor store utfordringer og muligheter i møte med ny teknologi, og digitalisering påvirker hele det litterære økosystemet. Den litteraturpolitiske verktøykassen er bygget opp over mange år, i tett samarbeid mellom myndigheter og aktørene i bransjen. En sentral del av Forleggerforeningens arbeid, er å sikre gode betingelser for fremtidig vekst og verdiskaping, og til dette arbeidet trenger vi flere flinke folk.

Du vil få en viktig rolle i å påvirke myndigheter, politikere og bransjen til endring for litteraturens beste, og jobbe i skjæringspunktet mellom litteratur- og næringspolitikk. Sammen skal vi utvikle og gjennomføre en politisk plattform for Forleggerforeningen som ruster medlemmene for fremtiden.

Dette er noen av de viktigste oppgavene

Påvirke politiske myndigheter til utvikling av robuste betingelser for vekst og verdiskaping for bransjen

 • Bidra til å skape bærekraftige forretningsmodeller i møte med digitalisering
 • Samarbeide tett med bransjeaktører for felles utvikling av det litterære økosystemet
 • Representere forlagsbransjen i ulike råd og fora
 • Utvikle potensielle nye satsinger for økt bærekraft og utvikling i bransjen
 • Bidra i det internasjonale arbeidet
 • Styrke bransjens arbeid med grønn omstilling

 

Vi ønsker at du:

 • har god samfunnsforståelse og interesse for fagfeltet
 • har god systemforståelse for politiske beslutningsprosesser
 • har solid erfaring fra arbeid med næringspolitikk og næringsutvikling
 •  har solid erfaring fra arbeid i bransje/interesseorganisasjon eller fra politikk
 • har innovasjonskompetanse og endringskraft
 •  har lidenskap for språk, litteratur og kunnskap
 • er uredd og tydelig i kommunikasjonen
 • er en god lagspiller som kan ta selvstendig ansvar
 • har relevant høyere utdanning eller solid realkompetanse/erfaring

 

Se annonsen i sin helhet og søk på stillingen på Finn.no