Offentlige personer om sine lesehelter
Bransjenettstedet Bok365 formidler også historiene i Forleggerforeningens stafett om min #lesehelt foto:faksimile

De viktige #leseheltene! 

Forleggerforeningen startet en #lesehelt-stafett i forbindelse med Verdens bokdag den 23. april. Vi inviterer offentlige personer til å fortelle om sin lesehelt og hvorfor lesehelter er viktige for oss.

Forleggerforeningen startet en #lesehelt-stafett i forbindelse med Verdens bokdag den 23. april. Vi inviterer offentlige personer til å fortelle om sin lesehelt og hvorfor lesehelter er viktige for oss. Rollemodeller er verdifulle, og vi vet at voksne spiller en stor rolle for barn og unges leselyst og leseferdigheter.  

Målet med #lesehelt-stafetten er å skape entusiasme for litteratur og lesing. Vi vet at lesingen i Norge går tilbake, spesielt blant barn og unge. På 20 år har andelen norske 15-åringer som bare leser når de må økt fra 35 til 50 prosent. Samtidig har norske 15-åringer fått dårligere leseferdigheter, og over halvparten av det ungdommer leser på fritiden er nå på andre språk enn norsk.  

Kampanjen engasjerer. Toppolitikere, næringslivsledere, idrettshelter og andre kjente personer har delt sin #lesehelt i sosiale medier. Hver eneste dag i flere uker fremover presenteres  en ny film om leseheltene til offentlige personer.

Vi oppfordrer alle til å spre og dele #lesehelt-filmer i egne digitale flater. Du finner filmene i våre kanaler:

Den norske Forleggerforening på Facebook
@DnF_publisher på Twitter
forleggerforeningen på Instagram

Sammen skal vi hylle lesehelter og skape leselyst!