Mange bøker stablet

Her er månedstallene for mai

I mai isolert var omsetningen i allmennbokmarkedet fem prosent lavere enn i mai fjor. Hittil i år har vi en omsetningsnedgang i allmennmarkedet på 1,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalmarkedet for denne perioden viser en nedgang på 2,9 prosent. Disse tallene inkluderer ikke strømming.

Omsetningen fra salg av billigbøker viser en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, og billigbøker er det formatet som har vesentligst negativ utvikling. Sjangermessig er det største omsetningsfallet innen sakprosa, som hadde et fall på 3,4 prosent ved utgangen av mai.

Omsetning fra salg av digitale utgivelser økte kraftig i årets første fem måneder. E-bokomsetningen var 35 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens omsetningen fra eksemplarsalg av lydbøker (lydfil) økte med 11 prosent. I tillegg kommer en antatt økning i bruk av strømmetjenester.

Omsetningen av læremidler til grunn- og videregående skole hadde en nedgang på 21 prosent ved utgangen av mai. Dette er ventet, og henger sammen med av innføringen av nye læreplaner til Fagfornyelsen som gjennomføres i høst.

Koronaeffekten er tydelig i allmennmarkedet

2020 startet bra for forlagsbransjen. Ved utløpet av februar var omsetningen i allmennbokmarkedet 11,5 prosent høyere enn på samme tid i 2019. Så slo koronakrisen inn. Ved utgangen av mars var det positive avviket sammenliknet med i fjor redusert til 7,3 prosent. Ved utgangen av april var hele det positive avviket i forhold til 2019 borte, og ved utgangen av mai er altså avviket i forhold til fjoråret på minus 1,3 prosent.

Klikk her for å lese alle tallene.