Ny åndsverklov snart i mål

Kulturkomiteen leverte sin innstilling i går tirsdag 8. mai, og tirsdag 15. mai behandles loven på Stortinget.

Exit 71

Som ventet er den omstridte §71 – som overdrar opphavsretten til arbeidsgivere og oppdragsgivere – fjernet. Bestemmelsen kom til uten særskilt begrunnelse midt i lovgivningsprosessen og har vært sterkt kritisert av kunstnerorganisasjonene. Dels fordi forslaget ble misforstått, og dels fordi andre ledd av den foreslåtte bestemmelsen (om oppdragsforhold) gikk lenger enn gjeldende rett og dermed i kunstnernes disfavør.

At forslaget til §71 fjernes får liten praktisk betydning for forlag. Som saksordfører Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sa til Dagbladet: «Komiteen har valgt å ta denne paragrafen ut, men med en tydelig merknad som sier at det som har vært gjeldende rett fram til nå, fortsatt skal gjelde framover. Det har vært en uskreven regel å overdra åndsverk til en arbeidsgiver, men det ble mange protester mot å lovfeste det, og mange mente at paragrafen gikk altfor langt».

Rimelig vederlag

Kunstnerorganisasjonene ønsket også en «bestselger-klausul» i form at forslaget om at opphavsmannen alltid har krav på et rimelig vederlag skulle utvides slik at man ved fastleggingen av hva som er et rimelig vederlag skulle kunne vektlegge etterfølgende forhold, som at verk solgte overraskende godt. På dette punktet har produsentsiden blitt hørt slik at det i forslaget kun skal tas hensyn til forhold på avtaletidspunktet når man fastlegger hva som er et rimelig vederlag.

Kulturkomiteen har også foreslått ny tvisteløsningsordning for å avgjøre spørsmålet om rimelig vederlag. Forslaget er overraskende for mange, men ikke for dem som har fulgt med på EUs lovgivningsarbeid (se for eksempel Forleggerforeningens høringssvar hvor det er redegjort for EUs ønske om å innføre en slik tvisteløsning).

For Forleggerforeningens medlemmer er det i denne sammenheng viktig å minne om at foreningens ønske om at kollektive avtaler slike som normalkontraktene per definisjon er innenfor et «rimelig vederlag» all den tid de fremforhandlet med Forfatter- og oversetterforeningene. Det er presisert i forarbeidene til lovforslaget. Forleggerforeningens medlemmer benytter som regel normalkontrakter slik at vil sjelden kunne bli klaget inn til denne nye tvisteløsningsordningen.

Strømming i klasserom

Det har vært bred motstand mot doktrinen om at det som foregår i et klasserom skal være av privat karakter slik at det ikke er nødvendig betale vederlag, både fra produsent- og opphaversiden, og ikke minst fra Kopinor. Det er derfor gledelig at Komiteen ønsker at dette skal utredes videre av regjeringen. Her ønsker de fleste rettighetshaver en endring av den foreslåtte loven.

Les mer:

Eksterne lenker: