Forleggerforeningen i koronaens tid

Forleggerforeningen følger opp situasjonen nøye, og er i dialog med bransjeorganisasjonene og myndighetene om hvordan vi best kan håndtere utfordringene som dukker opp i kjølvannet av koronakrisen.

Som så mange andre har Forleggerforeningen gått over til hjemmekontor, samtlige ansatte er i arbeid. Vi har lagt til rette en tjeneste i Microsoft Teams for møter via skjerm for utvalg og arbeidsgrupper.

Vi gjør om nettsidene våre slik at vi i størst mulig grad kan bringe informasjon som er nyttig i tilpasningen til kriseutviklingen. I stor grad bygger vi på informasjon fra Virke, som vi er medlem av. I tillegg vil vi oppdatere nettsidene våre kontinuerlig med nyhetsstoff som er av særlig interesse for forlagene.

Vi holder en løpende kontakt med myndighetene. I går sendte en rekke av organisasjonene en felles henvendelse til Kulturdepartementet, mens vi i dag sendte en ny henvendelse fra Forleggerforeningen. Vi sendte også brev til Kunnskapsdepartementet den 17.3.2020 med innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2020.

I dette arbeidet er det viktig å ha så god informasjon om utviklingen på forlagssiden som mulig. Vi vil også gjerne vite om tiltakene i bransjen for å nå frem med litteraturen til leseren og læremidlene til elevene. Slik kan vi vise offentligheten hva vi bidrar med og vi kan dele beste praksis. Derfor sender vi alle medlemsforlag en spørreundersøkelse som besvares i løpet av noen minutter.

Styret hadde møte om situasjonen i går og vi har et nytt styremøte tirsdag 24.3.

Ikke overraskende måtte vi avlyse Verdenskongressen. Mange har arbeidet mye for å planlegge noen flotte dager på Lillehammer, så det var synd. En positiv nyhet er at vi, sammen med Bokhandlerforeningen starter en ny kampanje i «Hele Norge leser», torsdag 19.mars som foreløpig skal gå ut april.

Vi ønsker alle våre medlemmer lykke til med arbeid og prosjekter i denne tiden, og håper dere alle holder dere friske.

Ta kontakt om det er noe vi kan bidra med!

Anne, Hege, Ingvild, Siri, Åsfrid og Kristenn

Har du spørsmål?

Juridiske spørsmål kan rettes til vår advokat, Mathias Lilleengen mal@binghodneland.no
Sekretariatet har kontaktinfo dnf@forleggerforeningen.no og telefon 22 00 75 80
Kristenn Einarsson er tilgjengelig på kristenn@forleggerforeningen.no og telefon 901 29 711