Nyhetsarkiv

Kulturdepartementet om bokmarkedet

Publisert 27.01.2022

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementer har Menon Economics, i samarbeid med TSL Analytic og forskerne Tore Slaatta, Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng, gjennomført en utredning av unntaket fra konkurranselovens §10 som gjelder for samarbeid ved omsetning av bøker.


Boklover i Europa

Publisert 26.01.2022

Til regjeringens arbeid med å utvikle en ny boklov har Forleggerforeningen fått utarbeidet ulike analyser og rapporter. Helge Rønning og Tore Slaattas rapport gir en oppdatert gjennomgang av boklover i Europa.


Strømmemarkeder og litteraturpolitikk

Publisert 26.01.2022

Til regjeringens arbeid med å utvikle en ny boklov har Forleggerforeningen fått utarbeidet ulike analyser og rapporter. Terje Colbjørnsens notat «Strømmemarkeder og litteraturpolitikk» tar for seg status på strømmetjenester, markedet og forretningsmodeller.


Økt bredde i bokbransjen, men lønnsomheten varierer mye

Publisert 12.01.2022

Norske lesere har flere boktitler å velge mellom enn noensinne, men samtidig som forlagene leverer på bredde og norsk litteratur, har bøker de siste årene relativt sett blitt mye billigere enn både brød og andre kulturtjenester.


Ny informasjon i Nygaard-saken

Publisert 16.11.2021

Nye opplysninger i drapsforsøket mot forlegger William Nygaard i 1993 har igjen satt forleggernes betydning for ytringsfriheten i medienes søkelys.


Lesing og litteratur taper i endringsforslaget til 2022-budsjettet

Publisert 09.11.2021

Lesing og leseferdigheter går ned, da er det kritisk at verken lesing, bibliotek eller læremidler nevnes. Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å styrke litteraturformidlingen, det er vanskelig å se at dette arbeidet kan starte med det budsjettforslaget som ble lagt frem i dag.