Nyhetsarkiv

Korona gir nedgang i boksalget

Publisert 30.03.2020

Gjennom vår ukentlige undersøkelse har vi fått informasjon fra mange av medlemmene våre om hvordan situasjonen påvirker driften. I tillegg innhenter vi salgstall fra sentralene og fra Bokbasen hver uke i denne perioden. Sammen gir dette oss et bilde av utviklingen og et godt faktagrunnlag i arbeidet for å sikre forlagenes drift i denne perioden og etterpå.


Hvordan utvikler situasjonen i forlagene seg?

Publisert 26.03.2020

Myndigheter, politikere, etater, medier og andre er opptatt av hva som skjer i bokbransjen fra dag til dag. Det arbeides på spreng med å finne tiltak som gjør at vi kan videreføre oppgavene våre i denne krisetiden – og etterpå.


Forleggerforeningen i koronaens tid

Publisert 17.03.2020

Forleggerforeningen følger opp situasjonen nøye, og er i dialog med bransjeorganisasjonene og myndighetene om hvordan vi best kan håndtere utfordringene som dukker opp i kjølvannet av koronakrisen.