Nyhetsarkiv

Kortlisten til IPAs ytringsfrihetspris

Publisert 28.06.2017

Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) offentliggjorde i dag kortlista til sin ytringsfrihetspris Prix Voltaire. Blant kandidatene finner vi Evrensel Publishing House som ble nominert av Den norske Forleggerforeningen tidligere i år. Prisen deles ut av Freedom to Publish Comittee, som ledes av Kristenn Einarsson, under bokmessa i Gøteborg.


Bransjestatistikken 2016 lansert

Publisert 08.06.2017

Forleggerforeningen lanserte i dag bransjestatistikken over det norske bokmarkedet i 2016. Den viser en stabil trend og fortsatt stor omsetning i det norske bokmarkedet. Allmennmarkedet viser samme stabile utvikling som totalmarkedet – en svak økning på 0,8 % fra 2015. Skolebokmarkedet viser en liten nedgang, mens fagbokmarkedet viser en liten oppgang.


En grønnere bokbransje – regnskogstømmer og bokproduksjon

Publisert 02.05.2017

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon? I 2016 satte Forleggerforeningen ned en arbeidsgruppe som har sett på dette, og målet er å utarbeide en felles bransjestandard for medlemsforlag. Som et ledd i dette arbeidet ble det 27. april arrangert et seminar med innledere fra miljøorganisasjoner, produksjonsleddet og internasjonale interesseorganisasjoner.


Presentasjon av juridisk utvalg

Publisert 27.04.2017

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi juridisk utvalg, presentert ved leder i utvalget, Kristin Jobraaten.


Internasjonalt arbeid med ytringsfrihet

Publisert 29.03.2017

Rapport fra Kristenn Einarsson: På generalforsamlingen til Den internasjonale Forleggerforeningen IPA i Frankfurt sist oktober ble ni medlemmer valgt til å sitte i The Freedom to Publish Committee (FtPC). Nye retningslinjer for komiteen ble også vedtatt og arbeidet i den nye komiteen startet 1.januar. Som kjent ble undertegnede valgt som komiteens leder.


Presentasjon av Forleggerforeningens læremiddelutvalg

Publisert 23.03.2017

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi læremiddelutvalget, presentert ved leder i utvalget, Svein Skarheim.

 


Vår forlengede arm inn mot EU

Publisert 14.03.2017

Kristenn Einarsson deltok tidligere denne uken på møte i den europeiske forleggerforeningen (FEP) i Brüssel. Her er hans rapport fra møtet der merverdiavgift på e-bøker og opphavsrettslige spørsmål var sentrale diskusjonstema.